Giải bài toán xếp hình

Có một bài toán như sau:

Khách hàng là một công ty chuyên về nhà đất, xây dựng, đóng tủ, bàn ghế và có nhu cầu như sau:

Có một loạt các tấm vật liệu chiều dài 2,440m x 1,220m : A

 1. Từ tấm vật liệu ấy sẽ cắt ra rất nhiều tấm vật liệu nhỏ hơn khác ví dụ là 30×30, 40×40, 60x70cm : B
 2. Yêu cầu là đầu ra là:
  1. Nhập một số tấm vật liệu muốn output
  2. Tính toán ra được số tấm vật liệu cơ bản A cần phải sử dụng
  3. Xây dựng cách sắp xếp cách hình cắt (bằng cách lưỡi cưa) để từ các tấm vật liệu A ra kết quả như yêu cầu 3.a
  4. Các yêu cầu khi sắp xếp: Lưỡi cưa sẽ dày 3mm.
  5. Đường lưỡi cưa chỉ có thể chạy dọc suốt khi thực hiện đường cắt, chứ không cắt dừng giữa chừng.
  6. 4 viền xung quanh tấm vật liệu A, thường là khoảng 3mm là sẽ phải bỏ đi, không sử dụng được

Các anh hùng bàn phím nào có nhã hứng với giải thuật đóng góp ý kiến cái xem.

in Tech
Giải bài toán xếp hình
3S Intersoft JSC, 3S Admin
7 April, 2015
Share this post
Tags
Edit
Our blogs
Archive
“Thế hệ cúi đầu” ver 2.0