Phải làm sao khi website của mình chạy như rùa?

Tình hình là mình đến phát bực với cái insight cty mình.
Rõ là server trong mạng LAN mà muốn vào thì lại phải đi ra ngoài internet rồi mới truy cập vào.
Chậm như rùa bò!!!!

Bữa nay ngồi mò mẫm ra cái Tip này nên public cho mọi người khi gặp vấn đề như mình.

Đối với Firefox: Tải addons REDIRECTOR về máy. Sau đó cấu hình như ảnh bên dưới là OK.

Đối với Chrome: Tải Extension Swicheroo Redirector về máy. Sau đó cấu hình như ảnh dưới là OK.

Quá đơn giản nhỉ.

in Tech
Hoàng Đông Giang
8 April, 2016
Share this post
Tags
Edit
Our blogs
Archive
Bộ thư viện NVIDIA GPU REST Engine (GRE)