[Swift – Alamofire – Mashape]

Khoá học swift do team iOS 3S tự tổ chức đã kết thúc, từ tuần này, team iOS sẽ cố gắng từng tuần sẽ có bài viết nho nhỏ, chia sẻ thông tin về Swift và các kỹ thuật xung quanh. Bài viết hôm nay tôi sẽ trình bày ngắn gọn về cách sử dụng Alamofire trong Swift project.

Nếu bạn đã từng lập trình Objective-C, khi nhắc đến networking thì sẽ nghĩ ngay đến AFNetworking. Ok, Alamofire là sản phẩm của cùng tác giả viết AFNetworking, bác Mattt Thompson.

Để demo cách sử dụng Alamofire, tôi lựa chọn nguồn API từ trang Mashape. Đây là trang cung cấp khá nhiều nguồn API cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Finance, Education, Commerce, Business, Social, Travel… Có API free, có API paid.
Đơn giản, tôi sẽ dùng thử API của Zilyo, đây là trang cung cấp dữ liệu với hơn 2,5 triệu Hotel từ khắp nơi trên thế giới.
Cách sử dụng khá là đơn giản, đầu tiên bạn phải đăng ký tài khoản Mashape, sau đó lựa chọn API và tạo X-Mashape-Key.

Điền tên app:

Done, chúng ta có X-Mashape-Key để xác thực app của chúng ta.

Chúng ta đã biết thông tin về request. Bây giờ sẽ tạo project và sử dụng Alamofire.

Có thể dùng pod để cài đặt Alamofire:

source https://github.com/CocoaPods/Specs.git platform :ios8.0 use_frameworks! pod Alamofire~> 3.0

Hoặc dùng manually, tích hợp Alamofire vào project

Ok, xong bước cái đặt. Giờ sẽ thực hiện request tới API Zylio

Đơn giản nhất, chúng ta sẽ thử search tìm kiếm thông tin khách sạn ở Hà Nội:

(https://gist.github.com/tranhieutt/6d2b445d2ec78273e3a7)

 Chúng ta xem json có gì hay ho nào:
Khá là nhiều thông tin hữu ích về Hotel ở Hà Nội. Từ dữ liệu này chúng ta parse sang model và sử dụng.
Bài viết sau tôi sẽ làm tiếp cách hiển thị data lên app.
Trần Trung Hiếu
19 January, 2016
Share this post
Our blogs
Archive
Đạo lập trình [5]