Tôi đang hiểu Chất lượng (Q for Quality) thế nào?
Trong môi trường làm dịch vụ phần mềm, QCDE dường như cẩm nang cho việc thực hiện dự án và đáp ứng dịch vụ cho các khách hàng nước ngoài. Đó chỉ đơn giản là 4 ký tự viết tắt nhưng để thực sự hiểu và hiểu đúng là điều vô cùng mông lung, mỗi người một kiểu. Nhưng tựu chung lại đều góp phần thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ hay sản phẩm mà họ nhận được.

Q: Quality – Chất lượng  -> Cần đẩy lên
C: Cost – Chi phí  –> Cần hạ thấp xuống
D: Delivery – Bàn giao (sản phẩm)  –> Cần nhanh hơn
E: Environment – Môi trường  –> Cần trong sạch, rõ ràng
Q đang là chữ cái đứng đầu, đảm bảo sự bền vững và lâu dài.
Điều này khiến tôi mường tượng đến cảnh chơi trò Roller Coaster, người chơi phải thực sự dũng cảm và chân thật với chính mình, tự tin rằng mình chắc chắn sẽ làm được.
Ngoài ra, để có thể thực hiện tốt việc này, không khác gì việc leo núi liên tục, không có điểm dừng, lúc nào cũng phải leo, không ngừng, vì ngừng có nghĩa là rơi xuống vực.
Quality focus mindset at 3si.vn

Quality focus mindset at 3si.vn

Là lãnh đạo, cần coi việc đảm bảo Q như chính là một khoản đầu tư dài hạn và có lợi. Phải đầu tư thì bạn mới hiểu nó rủi ro nhường nào nhưng cũng mang lại lợi ích lớn thế nào?
Nào hãy cùng đầu tư nhé. Thật đấy. Trong năm tới đây ấy.
in Tech
3S Intersoft JSC, Trần Đức Nghĩa
27 February, 2015
Share this post
Tags
Edit
Our blogs
Archive
Meeting with Bill Gates