Vietnam Developer Report 2016 (by TopDev)

Key points to take:

  • Dân Dev tụ tập chủ yếu ở Sài Gòn (65%)
  • Rơi vào khoảng 25 – 29 tuổi là nhiều
  • Và hiển nhiên 90% là đực rựa
  • Và hơn 50% sẵn sàng bỏ rơi cty của nếu job mới ngon hơn!
  • JavaScript được xài nhiều nhất
  • Android vẫn là vua về số lượng trên mobile
  • Lương dev trung bình 10 – 25tr
  • Lương Director tầm 120tr

in Tech
Vietnam Developer Report 2016 (by TopDev)
3S Intersoft JSC, Nguyễn Ngọc Hưng
10 January, 2017
Share this post
Our blogs
Archive
Xoay quanh chuyện phần mềm ở Nhật (dịch thuật từ NikkeiBP ITPro)