Đạo lập trình [6]

Quyển 6 -Quản lý

Lập trình sư truyền dạy rằng: “Nhiều lập trình viên lên và ít quản lý thôi – như thế sẽ hiệu quả đấy.”

Chương 6.1

Khi những tay quản lý tổ chức các cuộc họp vô tiền khoáng hậu, các lập trình viên ngồi viết trò chơi. Khi những tay kế toán báo cáo về lợi nhuận hàng quý, ngân sách dành cho phát triển sẽ bị cắt giảm. Khi các nhà khoa học cao cấp chém gió về bầu trời xanh, những đám mây bắt đầu bao phủ lấy công ty.

Thật lòng, đó không thể nào là Đạo Lập Trình được.

Khi những tay quản lý đưa ra những cam kết, các chương trình trò chơi sẽ bị lờ đi. Khi những tay kế toán lên các kế hoạch dài hơi, sự hài hoà và trật tự sẽ bắt đầu được tái thiết. Khi các nhà khoa học cao cấp tham gia giải quyết các vấn đề cụ thể trong lòng bàn tay, các vấn đề đó sẽ được giải quyết.

Thật lòng, đó mới là Đạo Lập Trình.

Chương 6.2

Vì sao các lập trình viên làm việc kém năng suất?
Bởi vì họ lãng phí thời gian vào các cuộc họp.

Vì sao các lập trình viên hay chống đối?
Vì các tay quản lý can thiệp quá nhiều.

Vì sao các lập trình viên rời bỏ từng người từng người một?
Vì họ bị vắt kiệt sức.

Làm việc cho đội ngũ quản lý tồi, họ sẽ không coi trọng công việc của mình nữa.

Chương 6.3

Có một quản lý sắp bị cho thôi việc thì một lập trình viên làm việc cùng anh ta đã phát minh ra một chương trình sớm trở nên phổ biến và bán được rất tốt. Kết quả là, tay quản lý giữ được ghế của mình.

Người quản lý cố gắng trao thưởng cho lập trình viên, nhưng anh ta từ chối và đáp rằng, “Tôi viết ra chương trình đó bởi vì tôi nghĩ nó là một khái niệm thú vị, và tôi chẳng mong đợi phần thưởng nào từ đó cả.”

Tay quản lý khi nghe vậy thích thú ghi nhận, “Lập trình viên này đã rất khiêm tốn và hiểu rất rõ bổn phận của một nhân viên. Chúng ta hay thăng chức cho anh ta lên vị trí tư vấn quản lý!”

Nhưng rồi, khi truyền đạt đều, anh lập trình viên lại một lần nữa từ chối, đáp, “Tôi tồn tại để có thể lập trình. Nếu tôi được thăng tiến, tôi sẽ chẳng làm được gì ngoài chuyện lãng phí thời gian của mọi người. Tôi đã đi được chưa? Tôi đang còn một chương trình cần làm nốt.”

Chương 6.4

Một tay quản lý đến gặp lập trình viên nhóm mình và nói với họ rằng: “theo quy định về giờ giấc làm việc: các anh sẽ đến vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc ngày vào lúc 5 giờ chiều.” Lúc này, tất cả lập trình viên trong nhóm tức giận và một vài người thậm chí xin nghỉ ngay tại trận.

Thế là tay quản lý bèn nói: ”Thôi được rồi, trong trường hợp này, các anh có thể tự đặt ra giờ làm việc của mình, miễn là các anh có thể hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.” Các lập trình viên, giờ đã thoả mãn, bắt đầu đến làm vào buổi trưa và kết thúc ngày làm việc vào sáng sớm hôm sau.

(Còn nữa)

3S Intersoft JSC, Trần Đức Nghĩa
9 March, 2015
Share this post
Our blogs
Archive
Shopapp.vn và tiềm năng ứng dụng