Positioning myself in this Social network World (or War)???
Bây giờ là mấy giờ rồi còn bàn việc này?

Trào lưu web 1.0, 2.0 và rồi 3.0, real-time web, etc… là những thứ góp phần tăng tốc cho cuộc sống con người. Sống nhanh hơn, hối hả hơn nhưng kém thi vị và sự tận hưởng nhỉ?

Cũng theo trào lưu, tôi tham gia rất sớm vào cái gọi là social networks này. Sau bài học marketing, tôi lôi mình ra làm chuột bạch, tự định vị xem mình đang ở đâu trong một tập hợp các buzz của trào lưu và tôi thực sự làm những gì cho nó. Hân hạnh cho tôi, từ giờ có thể “tự sướng” rằng mình trung thành với blog và ý tưởng GIVE OUT more than TAKE BACK …Blogspot vẫn là tâm điểm của tôi trong suốt thời gian qua.
in Tech
3S Intersoft JSC, Trần Đức Nghĩa
27 February, 2015
Share this post
Our blogs
Archive
[ML] Giải thích 10 thuật ngữ chính trong Machine Learning