Tập hợp hơn 500 đầu sách lập trình miễn phí dành cho Developer tại Github.

Tập hợp hơn 500 sách lập trình miễn phí dành cho Developer tại Github.

Click và bookmark ngay resource hữu ích này nhé!

https://github.com/vhf/free-programming-books/blob/master/free-programming-books.md

4-12-2015 9-32-29 PM

Click và bookmark ngay resource hữu ích này.

Tập hợp hơn 500 đầu sách lập trình miễn phí dành cho Developer tại Github.
3S Intersoft JSC, 3S Admin
12 April, 2015
Share this post
Our blogs
Archive
3S tham dự tuần CNTT Nhật Bản Mùa xuân 2015 (Japan IT Week Spring 2015)